[Tâm sự] TIỆN CHO HỌC VIÊN hay TIỀN CHO GIẢNG VIÊN??

Mấy hôm nay các nền tảng học online inbox mình liên tục, có lẽ do thấy mình đăng bài giới thiệu khóa học mới.

Họ inbox để mời hợp tác và xem mình có đồng ý hay không? Tuy nhiên, sau khi xem chính sách hợp tác xong mình đã thắng thắn TỪ CHỐI một cách lịch sự.

Continue reading “[Tâm sự] TIỆN CHO HỌC VIÊN hay TIỀN CHO GIẢNG VIÊN??”