Hướng dẫn xuất video trong Adobe After Effect & Premiere

 

Video Alpha (tên dài là Transparent Video) là thuật ngữ chỉ tệp tin hình ảnh động nền trong suốt không có background, cũng giống như file định dạng PNG, chỉ khác PNG là ảnh tĩnh còn Video Alpha là hình động. Video Alpha được ứng dụng nhiều trong thiết kế đồ họa động (motion graphic) nhắm tạo ra các “item động” có thể kéo thả linh động giúp giảm nhẹ khối lượng layer cần quản lý hoặc để xem hiển thị (preview) nhanh hơn, không cần load lại cả 1 project phức tạp. Cả After Effect và phần mềm dựng phim Premiere đều hỗ trợ xuất (render) video của bạn ra thành Video Alpha. Sau đây là cách làm:

Continue reading “Hướng dẫn xuất video trong Adobe After Effect & Premiere”